วันที่ 24 พฤกษภาคม 2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริไทยรุ่งโรจน์ ได้รับเชิญจาก บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล  ให้ไปเยี่ยมชมโรงงานประกอบชิ้นส่วนหัวเจาะ บริษัท โอคาดะ ไอยอน ที่ไซตามะ ประเทศญึ่ปุ่น ซึงเป็นโอกาศที่ดีของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริไทยรุ่งโรจน์ที่ได้ทราบความเป็นมาของบริษัทและเยี่ยมชมขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนทุกขั้นตอน