วันที่ 25 พฤกษภาคม 2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริไทยรุ่งโรจน์ ได้เข้าเยี่ยมชมบูทแสดงสินค้าของ โอคาดะ ที่นิทรรศกาล N-EXPO ซึ่งเป็นการจัดงานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยงานจัดขึ้นที่ Tokyo International Exhibition Center (TOKYO BIG SIGHT)